Top Story

India straatbeeld

India: een verenigde natie?

30 augustus 2016

Frank Vranken

Vijfentwintig jaar na de radicale wetswijziging waarmee de economie van het land werd geliberaliseerd, blijft India een relatief moeilijk land om zaken te doen. Het land, dat bekend staat als het meest bureaucratische land in Azië, staat in het rapport “Ease of Doing Business” van de Wereldbank, op een betreurenswaardige 130e plaats. Toch blijft India een lichtpuntje in het wereldwijde economische landschap: het is de snelstgroeiende grote economie in de wereld, met een groei van 7,9% in het eerste kwartaal, na een groei van 7,5% over 2015. Continue reading…

Our Bloggers

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

De ECB wil de banken wegpesten uit risicoloze beleggingen

21 augustus 2016

0,0000005 mg/L …het is inderdaad bijzonder weinig. El Pistolero wenste dan ook te wijzen op de minuscule hoeveelheid van het product Clenbuterol dat in zijn bloed werd teruggevonden. Hij deed dit door het zeer nadrukkelijk uitspreken van alle nullen die het uiteindelijke betekenisvolle cijfer voorafgingen, hierbij geholpen door zijn typisch lijzige, Madrileense accent. Dit product, initieel ontworpen om het leven van astmatische paarden wat aangenamer te maken, wordt echter ook alarmerend veel in de veeteelt gebruikt, zodat Alberto Contador de aanwezigheid van deze lichaamsvreemde substantie toeschreef aan het verorberen van een besmette biefstuk tijdens de voorafgaande rustdag in de Tour. Consequent met zijn eigen versie van het verhaal werd hij nadien dan ook vegetariër, zoals trouwens ook Michel Pollentier. De officiële instanties namen echter geen genoegen met dit verhaal en legden een strenge schorsing op. Iedere statisticus proest van het lachen bij de verregaande conclusies die aan dergelijke waarnemingen worden gekoppeld. Er zal dus nog wel wat anders aan de hand zijn geweest, want een beetje advocaat had onmiddellijk kunnen wijzen op de foutenmarge bij deze metingen. De statistische ruis zal waarschijnlijk zelfs groter zijn dan de vastgestelde hoeveelheid. Maar als de Spaanse wielerheld 0,0000005 als zeer weinig bestempelde, dan is deze minimale kwantiteit nog veel groter dan wat de gemiddelde grootbank stelt te willen spenderen aan vergoedingen voor haar spaarders. Continue reading…

Top Story

belgium-990428_960_720

Is de Belgische overheidsschuld houdbaar?

25 augustus 2016

Bruno Colmant

De overheidsschuld schetst een beeld van hoe een land ervoor staat. In 2016 bedraagt de overheidsschuld in België meer dan 106% van het bbp terwijl de vergrijzingskosten de komende jaren pas echt zullen beginnen op te lopen. De vraag is wat dit betekent voor de volgende generaties. Hoe is een overheidsschuld houdbaar? Continue reading…

Our Bloggers

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Als dit groei is geef ons dan maar een recessie

09 augustus 2016

Hij was waarschijnlijk de meest legendarische Amerikaanse president, maar daarom niet de beste (dat was zonder enige twijfel onze held, Ronnie) en ook niet de meest doortastende bij het terugdringen van sociale ongelijkheid en rassendiscriminatie (dat was – het zal u wellicht verbazen – Richard Nixon). Maar Abe Lincoln beschikte over een onwrikbaar geloof in de menselijke goedheid hoewel zijn directe omgeving erg leed onder zijn humeurige buien. De eerste eigenschap bleek een ernstige vergissing te zijn die hem uiteindelijk fataal zou worden; de tweede eigenschap probeerde hij te compenseren met wat humor en een sporadische kwinkslag. Continue reading…